Винено грозде (посадъчен материал)


Предлагаме сорт винено грозде: Букет, Мавруд, Мискет червен и др.