ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ (посадъчен материал)


Предлагаме сорт десертно грозде: Виктория, Солтанина, Италия и др.