ЗЕЛЕНА СЛИВА (посадъчен материал)


Предлагаме сорт зелена слива: Т. Сан