БАДЕМИ (посадъчен материал)


Предлагаме сорт бадем: Тексас, Фираня, Ферадоел, Туоно и др.